بافت تصویر تیم ملی والیبال برای هدیه به سر مربی تیم

بافت تابلو فرش سفارشی سازمان بازنشستگی برای ریاست جمهور

تابلو فرش تصویر روز تاسوعا وعاشورا

تماس و ارسال عکس

آدرس:تهران -خیابان فردوسی – نرسیده به میدان فردوسی – کوی تمدن – پلاک ۱۱ – واحد۸

تلفن:۶۶۷۶۰۸۴۷ -۶۶۷۵۸۹۰۳-۶۶۷۵۸۹۰۴ – ۶۶۷۲۹۱۱۷ – ۰۹۱۲۶۴۹۰۲۷۷

email:info@reihancarpet.com

reihancarpet@hotmail.com

شماره حساب: جاری ۱۲۵۹۵۸۷۱۰۴ جام بانک ملت

عابر بانک ملت ۹۷۰۵ - ۲۸۹۴ – ۳۳۷۲ – ۶۱۰۴ به نام محمد حسن پرنژاد

شماره حساب: جاری ۱۶۰۵۰۶۷۸۱۲ بانک تجارت

عابر بانک تجارت ۸۳۹۸ – ۳۰۴۵ – ۵۳۳۱ – ۶۲۷۳ به نام محمد حسن پرنژاد

شماره حساب :۰۲۰۸۰۷۶۷۷۶۰۰۳ بانک صادرات

عابر بانک صادرات : ۳۲۲۶ – ۳۲۱۶ – ۶۹۴۰ – ۶۰۳۷  به نام محمد حسن پرنژاد

از طریق فرم زیر می توانید مرحله اولیه سفارش خود را انجام دهید، عکس را ارسال و مشخصات ((شماره تماس – آدرس – شماره فیش – توضیحات مورد نظر برای عکس و سایز مورد نظر)) ، را ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگي گزينه الزامي

پست الکترونيک گزينه الزامي

شماره تماس گزینه الزامی

ارسال فايل تصوير

انتخاب اندازه مورد نظر

پيغام